Follow PKG Telok Kechai

Tuesday, 6 March 2012

VISI & MISI / OBJEKTIF PKG

Visi
 - Meneraju Transformasi Generasi Bestari memalui Teknologi Pendidikan  

Misi
 - Pembanggunan kapasiti dan Peningkatan Kualiti Pengurusan, Instrukional menerusi Pembudayaan Inovasi Teknologi Pendidikan  

Objektif
 - Meningkatkan [engetahuan dan kemahiran guru dalam teknopen. Mengumpul dan menyebarkan maklumat profesional pendidikan, khususnya dalam teknopen ke sekolah-sekolah.

 - Meningkatkan kebersanan pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS). Membantu dalam penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajran untuk sekolah-sekolah.

 - meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat. Menyediakan kemudahan-kemudahan bagi aktivit profesional pendidikan untuk guru-guru dan masyarakat setempat.

No comments:

Post a Comment